U kunt al heel veel betekenen met een kleine bijdrage. Steun ons!
Lorem ipsum dolor sit consectetur adipiscing elit ellentesque. Future stuffs also goes

Jaaroverzicht 2017 baten en lasten


Hieronder vindt u de baten en lasten over 2017.

STICHTING HARUL - STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2017
BATEN 
Ontvangen giften7.207
Ontvangen van Hervormde gemeente/diaconie19.114
Giften/donaties schoenenproject0
Giften/donaties blaasorkest0
Giften/donaties gaarkeuken/maaltijdproject540
Giften/donaties afwerking gaarkeuken0
Giften/donaties operatie Isala0
Giften/donaties Nadia0
Giften/donaties Nicolai0
Giften/donaties reis- en verblijfkosten300
Giften/donaties spaarpot Kerkbouw0
Gift tbv reservering onderhoud0
Collecteopbrengsten/acties1.509
Totaal giften/donaties28.670
UITGEKEERDE GIFTEN/KOSTPRIJS
Uitgekeerde giften0
Uitgekeerde giften eten/schoenen kindertehuis2.000
Uitgekeerde giften VBW/Zondagsschool350
Uitgekeerde giften gaarkeuken/maaltijdproject23.370
Uitgekeerde giften renovatie kindertehuis0
Uitgekeerde giften kook-/fruitproject0
Uitgekeerde giften Nadia1.200
Uitgekeerde giften Fima0
Uitgekeerde giften Nicolai0
Uitgekeerde giften Pavlik (noodhulp)0
Opnamen voor afwerking kerk0
Opnamen voor vervoer en voedselactie0
Opname reiskosten blaasorkest0
Kosten Isala0
Dotatie voorziening groot onderhoud0
Vergoeding stookkosten ds. Jatsenko0
Totaal uitgekeerde giften-26.920
Overschot giften/donaties1.750
KOSTEN
Contributies en abonnementen0
Kosten website0
Drukwerk0
Huur Lemkerzaak Gemeenteavond0
Kosten blaasorkest0
Reis- en verblijfkosten640
Overige algemene kosten225
Totaal kosten-865
884
RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN
ABN Amro Bank nr. 46.68.26.427 (spaarrekening)18
RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN
ABN Amro Bank nr. 46.68.25.560-128
Financiële baten en lasten-110
RESULTAAT774


Balans per 31 december 2017
2017
 2017
 
Stichtingvermogen2.208
 
Liquide middelen17.208
 Voorziening groot onderhoud15.000
 
17.208
 17.208
      €
ABN Amro Bank nr. 46.68.25.560
Saldo per 1 januari 2017904
Mutaties (= resultaat - rente spaarrekening-dotatie groot onderhoud)756
Kruisposten-625
Saldo per 31 december 20171.035
ABN Amro Bank nr. 46.68.26.427 (spaarrekening)
Saldo per 1 januari 201715.530
Rente 201718
Kruisposten625
Saldo per 31 december 201716.173
Voorziening groot onderhoud
Saldo per 1 januari 201715.000
Dotatie 20170
Saldo per 31 december 201715.000