U kunt al heel veel betekenen met een kleine bijdrage. Steun ons!
Lorem ipsum dolor sit consectetur adipiscing elit ellentesque. Future stuffs also goes

Jaaroverzicht 2016 baten en lasten


Hieronder vindt u de baten en lasten over 2016.

STICHTING HARUL - STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2016
BATEN 
Ontvangen giften23.730
Giften/donaties schoenenproject50
Giften/donaties blaasorkest0
Giften/donaties gaarkeuken/maaltijdproject1.320
Giften/donaties afwerking gaarkeuken0
Giften/donaties operatie Isala0
Giften/donaties Nadia800
Giften/donaties Nicolai1.660
Giften/donaties reis- en verblijfkosten365
Giften/donaties spaarpot Kerkbouw0
Gift tbv reservering onderhoud0
Collecteopbrengsten157
Totaal giften/donaties28.082
UITGEKEERDE GIFTEN/KOSTPRIJS
Uitgekeerde giften0
Uitgekeerde giften eten/schoenen kindertehuis1.750
Uitgekeerde giften VBW/Zondagsschool350
Uitgekeerde giften gaarkeuken/maaltijdproject22.923
Uitgekeerde giften renovatie kindertehuis0
Uitgekeerde giften kook-/fruitproject0
Uitgekeerde giften Nadia1.600
Uitgekeerde giften Fima0
Uitgekeerde giften Nicolai2.352
Uitgekeerde giften Pavlik (noodhulp)500
Opnamen voor afwerking kerk0
Opnamen voor vervoer en voedselactie0
Opname reiskosten blaasorkest0
Kosten Isala0
Dotatie voorziening groot onderhoud0
Vergoeding stookkosten ds. Jatsenko400
Totaal uitgekeerde giften-29.875
Overschot giften/donaties-1.793
KOSTEN
Contributies en abonnementen0
Kosten website0
Drukwerk0
Huur Lemkerzaak Gemeenteavond0
Kosten blaasorkest0
Reis- en verblijfkosten1.525
Overige algemene kosten175
Totaal kosten-1.700
-3.493
RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN
ABN Amro Bank nr. 46.68.26.427 (spaarrekening)180
RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN
ABN Amro Bank nr. 46.68.25.560-209
Financiële baten en lasten-29
RESULTAAT-3.522

Balans per 31 december 2016
2016
 2016
 
Stichtingvermogen1.433
 
Liquide middelen16.433
 Voorziening groot onderhoud15.000
 
16.433
 16.433
ABN Amro Bank nr. 46.68.25.560
Saldo per 1 januari 2016661
Mutaties (= resultaat - rente spaarrekening-dotatie groot onderhoud)-3.702
Kruisposten3.945
Saldo per 31 december 2016904
ABN Amro Bank nr. 46.68.26.427 (spaarrekening)
Saldo per 1 januari 201619.295
Rente 2016180
Kruisposten-3.945
Saldo per 31 december 201615.530
Voorziening groot onderhoud
Saldo per 1 januari 201615.000
Dotatie 20160
Saldo per 31 december 201615.000