U kunt al heel veel betekenen met een kleine bijdrage. Steun ons!

Beleidsplan Stichting Harul Moldavië 2016-2019


Hier leest u wat de Stichting Harul Moldavië de komende jaren wil bereiken. Het beleidsplan is opgesteld over de periode 2016-2019.

Beleidsplan Stichting Harul Moldavië 2016-2019.

1.     Over de Stichting

Naam ANBI:                 Stichting Harul Moldavië
Telefoonnummer:          038-3374944
RSIN/Fiscaal nr. :         816020000 per 21-03-2008
Website:                     
www.kampenhelptmoldavie.nl
E-mail:                        
stichtingharulmoldavie@gmail.com
Adres:                          Graspieper 88, 8271 GW IJsselmuiden

Stichting Harul Moldavië is in Kampen opgericht op 31 maart 2006, nadat vanaf medio 2005 het niet meer mogelijk was om godsdienstige activiteiten te laten plaatsvinden in overheidsgebouwen in Moldavië. De gemeente Harul in Chisinau heeft daarom met hulp uit Nederland een kerk/multifunctioneel centrum gebouwd. De Hervormde gemeente Kampen biedt diaconale hulp aan voor de werkzaamheden voor de leden van de kerkelijke partnergemeente Harul in Chisinau, Moldavië. Tevens draagt zij bij aan materiële en immateriële ondersteuning, verwezenlijken van diverse (bouw) projecten en opzetten van financiële acties / sponsorwerving.

Kenmerken van de Stichting Harul Moldavië zijn:

  • Kleinschaligheid (werkzaam in een kerkelijke gemeente en kindertehuizen)
  • Bestuursleden die zelf afreizen naar Moldavië om voedsel, schoenen en kleding te kopen en uit te delen
  • Bestuursleden begeleiden zelf projecten
  • Samenwerking met betrouwbare vaste lokale partners

Een afgevaardigde van de Stichting gaat een aantal keren per jaar naar Moldavië. Daardoor is het mogelijk dat er met geld, dat in Nederland ingezameld wordt, in Moldavië voedsel wordt gekocht en uitgedeeld aan degenen voor wie het bestemd is, namelijk de bij de overheid geregistreerde allerarmsten en de kinderen in de weeshuizen. Deze manier van werken heeft als groot voordeel dat de Stichting inzicht heeft in waar het geld aan besteed wordt en of de hulp wel op de juiste plaats komt. Soms gaan ook andere bestuursleden op eigen kosten mee naar Moldavië om zich van de activiteiten op de hoogte te stellen en om de contacten met de projecten te onderhouden.
Tevens worden er regelmatig evangelisatiebijeenkomsten in gevangenissen, kindertehuizen, blinden- en bejaardenhuizen georganiseerd, met meestal aansluitend een warme maaltijd en uitdeling van christelijke lectuur, kleding- en voedselpakketten.

2.      Bestuur

Ds. Jan Harteman (voorzitter)
Freddy van Grafhorst (secretaris)
Ditmar Markusse (penningmeester, tolk, vertaler en begeleider projecten)
Maurice van Dijk (bedrijfscontacten)
Jan de Ruiter (betrokken vanuit de diaconie van de Hervormde gemeente Kampen)
Jan Haasjes (perscontacten en begeleider projecten) 
Yvonne de Vries-Pruim (notuleren vergaderingen, communicatie en website)

3.     Visie

De visie van de Stichting Harul Moldavië is het ondersteunen van mensen aan de onderkant van de samenleving in Moldavië. Het gaat om het aanbieden van materiële en immateriële hulp aan mensen in kwetsbare situaties. Hierbij kunt u denken aan mensen met een beperking (blinden, doven, psychisch) en kinderen in kindertehuizen. 

Het doel en de grondslag van de stichting is: 
1. De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift, de Bijbel, als het onfeilbaar Woord van God. 
2. De stichting heeft ten doel om, de bevolking van Moldavië materieel en immaterieel te ondersteunen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
- het (doen) verwezenlijken van diverse (bouw) projecten;
- het verlenen van financiële, en nodig morele, steun aan hen die werkzaam zijn om het doel van de stichting te verwezenlijken;
- het voeren van financiële acties en het werven van sponsors;
- het geven van voorlichting over de wijze waarop het doel van de stichting gerealiseerd wordt.

4.     Beleidsdoelstellingen

De beleidsdoelstellingen worden verwezenlijkt door de projecten in te delen van breed naar smal. Dus van projecten waarmee heel veel personen geholpen kunnen worden, tot projecten op individueel niveau.

De Stichting wil zoveel mogelijk mensen ondersteunen en richt zich daarom vooral op grotere projecten.

4.1  Multifunctioneel gebouw
In de hoofdstad Chisinau is in een van de armste wijken een multifunctioneel centrum gebouwd met hulp via de Stichting Harul Moldavië. Het dient als kerkgebouw voor de partnergemeente Harul die verbonden is aan de Hervormde Gemeente van Kampen. 

Daarnaast dient het als gaarkeuken waar een maaltijdproject plaatsvindt. Wekelijks verzorgen gemeenteleden van de Harul kerk maaltijden voor wijkbewoners vanuit de gaarkeuken. In de wijk rondom het multifunctioneel centrum wonen veel mensen met een beperking, zowel lichamelijk (blinden en doven) als psychisch. Naast een warme maaltijd, worden ook geestelijke liederen gezongen en Gods woord uit de Bijbel aan hen verkondigd.

In het multifunctioneel centrum wordt in augustus de Vakantie Bijbel Week georganiseerd. Met de kinderen uit de wijk worden spelletjes gedaan, buiten gespeeld, samen gegeten, gezongen en verhalen uit de Bijbel verteld.

4.2  Voedselpakketten
Twee maal per jaar worden voedselpakketten samengesteld en uitgedeeld aan de gemeenteleden van de Harul kerk en bezoekers van het maaltijdproject.

4.3  Kindertehuizen
Het kindertehuis in Popeasca is zo goed als gesloten. De Stichting biedt vanaf 2016 geen ondersteuning meer aan dit kindertehuis.

Het kindertehuis in Costiesti biedt opvang aan 66 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Twee maal per jaar zorgt de Stichting voor de aanlevering van voedsel en toiletartikelen voor deze kinderen.

Jaarlijks is er een schoenen- of laarzenproject om de kinderen te voorzien van nieuwe schoenen of laarzen.

4.4  Evangelisatiebijeenkomsten
Jaarlijks worden evangelisatiebijeenkomsten in gevangenissen, kindertehuizen, blinden- of bejaardenhuizen georganiseerd, met meestal aansluitend een warme maaltijd en uitdeling van christelijke lectuur, kleding- en voedselpakketten.

4.5  Winterhulp
Op het platteland van Moldavië hebben mensen het moeilijk. Zeker in de winterperiode. Daarom is de Stichting een winterhulp actie gestart. In 2014 is dit voor het eerst gedaan. Een heel aantal gezinnen helpen we aan een voedselpakket ter waarde van € 70,00 waar zij enkele maanden mee vooruit kunnen.

4.6  Opvang jongvolwassenen
Via de Amerikaanse organisatie JMI wordt hulp aan een jongvolwassene geboden. JMI voert de daadwerkelijke opvang en begeleiding bij huisvesting en studie uit. De Stichting bekostigt dit maandelijks middels een vaste groep sponsors. Vier keer per kwartaal worden de sponsors geïnformeerd over de situatie en de vordering van de jongvolwassene. De overheid in Moldavië sluit steeds meer kindertehuizen, daarom zal er in de toekomst meer kleinschalige opvang noodzakelijk zijn. De Stichting is daarom eind 2015 met dit project gestart, om ervaring en kennis op te doen en zich zodoende op de toekomstige ontwikkelingen voor te bereiden.

5.     Financiën

De stichting is afhankelijk van giften en donaties van bedrijven en particulieren. Daarnaast is een deel van het werk van de stichting opgenomen als beleidsdoelstelling van de Hervormde gemeente Kampen. In de kerk worden diaconiecollecten gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor het werk voor de kerkelijke partnergemeente Harul in Chisinau, Moldavië.

Via lokale kranten, de website en het kerkblad worden sponsors en donateurs gezocht voor de specifieke projecten. Ook wordt via deze kanalen verantwoording afgelegd voor de afgeronde projecten.

Jaarlijks stelt de accountant het jaaroverzicht van baten en lasten op. Deze worden op de website gepubliceerd.

 

 


Hoe kunt u helpen?

Bekijk de mogelijkheden

Sponsoring

Heeft u interesse om sponsor van St. Harul te worden? Wij verwelkomen u graag. Neem hier contact met ons op.


Word vrijwilliger

Vrijwilligers gezocht!  Wij zijn altijd op zoek naar versterking. Wilt u zich graag inzetten voor de ander en er zelf ook iets van leren? Laat het ons weten.

Donatie

Steun St. Harul Moldavië. Word donateur en help de mensen in Moldavië. Doneer hier.

Laatste nieuws Stichting Harul


Zaterdag 1 juni benefietconcert voor Moldavië
  14 May 2024

Op zaterdag is er in de Bovenkerk een concert van Eiland Urk, waarvan de opbrengst bestemd is voor hulp aan Moldavië. Kaarten zijn verkrijgbaar door op de flyer te klikken.  Lees meer

Oorlog drukt zwaar op de Moldaafse schouders
  20 January 2023

Er is veel gebeurd in een jaar tijd. Zo belandden ze in Moldavië van het coronavirus in een situatie waar oorlog ook voor hen dreigde. De oorlog in Oekraïne heeft veel teweeggebracht in Moldavië. Lees meer

HELP ONS

INWONERS VAN HARUL TE HELPEN

Download hier
de informatiebrochure


Integer accumsan nec orci at lacinia. Duis id sodales metus, eu efficitur massa am consequat tellus at sem tortor rutrum orci blandit efficitur.